Single license (SIC) Program

About SIC

“ประตูสู่อาชีพ Securities Investment Consultant

Single License (SL) คืออะไร?

Single License หรือ หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (ตราสารหนี้ ตราสารทุน กองทุน) คือ ใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพ Investment Consultant หรือที่เรียกกันว่า “Broker” ซึ่งถ้าสอบผ่านสามารถเอาไปขึ้นทะเบียนกับทาง กลต.เพื่อประกอบวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ได้

 จำเป็นต้องสอบหรือไม่?

ถ้าตั้งเป้าหมายในเริ่มทำงานในสายการเงินด้วยการเป็น Investment Consultant หรือ Broker ก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย ถ้าสอบไม่ผ่าน นั่นหมายถึงจะประกอบวิชาชีพนี้ไม่ได้เนื่องจากกฎระเบียบของ กลต. แต่อีกนัยหนึ่ง ถ้าตั้งเป้าหมายที่จะเป็น Financial Analyst หรือ Fund Manager สามารถเลือกสอบ CISA ได้ หรือถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถเลือกสอบ Certificate สากลอย่าง CFA ไปเลยยิ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้สอบ เมื่อสอบผ่าน CISA หรือ CFA Level I ก็สามารถขึ้นทะเบียนเป็น Financial Analyst ได้แล้ว ดูหลักสูตรนี้

จะสอบเมื่อไหร่ดี?

ธรรมชาติของการแข่งขันเพื่อเข้าสู่สายงานวิชาชีพต่างๆ การมีอะไรพิเศษมากกว่าคนอื่นย่อมเป็นผลดีต่อตัวเรา โดยเฉพาะตำแน่งงานทางการเงินที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพพิเศษไว้การันตีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน อย่างเช่น ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ หรือรู้จักกันโดยทั่วไปว่า “Broker” นั้น ก็เช่นเดียวกัน ถ้าสอบได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี เพราะนั่นหมายถึง โอกาสที่จะมาก่อนคนอื่นๆ

ทั้งนี้ จังหวะที่ดีที่สุดที่ควรจะสอบคือ ปริญญาตรีปี 4 เพราะเมื่อจบออกไป แล้วสมัครงานก็มี Single License ประดับตัวทันที เมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ระบุว่า “ถ้ามี Single License จะพิจารณาเป็นพิเศษ” ก็จะเป็นผลดีต่อเรา มีโอกาสได้งานมากกว่าคนอี่นๆ ที่ยังไม่สอบหรือยังไม่ได้ License นี้

Recommendation

หลังจากสอบ Single License ผ่านแล้ว ถ้าอยากทำงานเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ แนะนำให้สอบ  Derivative License อีกใบ เพื่อที่จะสามารถแนะนำการลงทุนให้กับลูกค้าในตราสารอนุพันธ์ได้ เช่น Gold Future, Set 50, Index Future หรือ Stock Future เป็นต้น เตรียมตัวเพิ่มอีกนิดหน่อยก็สามารถสอบอีกหนึ่ง License เพื่อเพิ่ม Value ให้กับตัวเองในการประกอบวิชาชีพนี้ได้แล้ว

รายละเอียดการสอบ

ลักษณะข้อสอบ :    Multiple Choice 4 ตัวเลือก
ลักษณะการสอบ :  สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบจะ random ข้อสอบให้เองอัตโนมัติ)
จำนวนข้อสอบ :     120 ข้อ

หมวดที่ 1  ออกข้อสอบ 35 ข้อ
หมวดที่ 2  ออกข้อสอบ 25 ข้อ
หมวดที่ 3  ออกข้อสอบ 60 ข้อ

ระยะเวลาในการทำข้อสอบ : 3 ชั่วโมง (ใช้เวลาเฉลี่ยข้อละ 1.5 นาที)
ค่าธรรมเนียมสอบ : 1,000 บาท
หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบผู้เข้าทดสอบต้องทำคะแนนได้อย่างน้อย 70% โดยบังคับผ่านหมวด 2 ดังนั้น ถ้าทำคะแนนหมวด 2 ได้ไม่ถึงเกณฑ์ ก็จะถือว่าสอบไม่ผ่านทันที